AKTIV DK, BHP szkolenia doradztwo obsługa firm
BHP { szkolenia - obsługa - doradztwo }
 • w firmach
 • w odkrywkowych zakładach górniczych i wiertniach
 • przy drążeniu tuneli z zastosowaniem techniki górniczej
Kursy zawodowe:
 • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • operator żurawi
Powrót do menu

BHP w firmach

Firma AKTIV DK prowadzi szkolenia, obsługę, nadzór oraz doradztwo w firmach w zakresie bhp.


Szkolenia :

szkolenie wstępne : instruktaż ogólny

szkolenie okresowe : dla pracowników administracyjno – biurowych, kadry inżynieryjno – technicznej, pracodawców, kierowników oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.


Obsługa doradztwo i nadzór firm
 - 
w ramach tej usługi wykonujemy :

 • szkolenia bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp dla pracodawcy
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • udział w dochodzeniach powypadkowych, sporządznie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie w zakresie bhp wymaganych rejestrów
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochron indywidualnych
 • reprezentowanie pracodawcy oraz uczestniczenie w kontrolach organów nadzoru kontroli nad warunkami pracy np. :   PIP , PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp
Powrót do menu

BHP w odkrywkowych zakładach górniczych

Firma AKTIV DK prowadzi szkolenia, obsługę, nadzór oraz doradztwo w zakresie bhp w odkrywkowych zakładach górniczych.

Firma obecnie świadczy usługi w zakresie nadzoru i szkoleń bhp dla pracowników odkrywkowych zakładów górniczych takich jak :

Kopalnia Wręcza
Kopalnia Białuty
Kopalnia Sokółka


Firma posiada stosowne uprawnienia
wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego Warszawie w zakresie bhp dotyczące szkoleń, obsługi i doradztwa w odkrywkowych zakładach górniczych :

 

Powrót do menu

BHP przy drążeniu tuneli z zastosowaniem techniki górniczej

Firma AKTIV DK prowadzi szkolenia, obsługę oraz doradztwo w zakresie bhp w zakładach górniczych drążących tunele z zastosowaniem techniki górniczej.

Firma świadczyła usługi w zakresie szkoleń bhp dla pracowników AGP Metro Polska s.c. zatrudnionych przy drążeniu tuneli oraz pełniła nadzór bhp przy pracach związanych z budową tuneli Metra Warszawskiego w okresie - 6.05.2012 do 30.11.2013 r.
Referencje AGP Metro Polska s.c. :

Firma posiada stosowne uprawnienia wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego Warszawie w zakresie bhp dotyczące szkoleń bhp, obsługi i doradztwa przy drążeniu tuneli z zastosowaniem techniki górniczej :

Powrót do menu

BHP w otworowych zakładach górniczych

Firma AKTIV DK prowadzi szkolenia, obsługę firm, oraz doradztwo w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych w zakładach wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny.

Firma AKTIV DK świadczyła usługi w zakresie szkoleń wstępnych i okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników wiertnii firmy KCA Deutag Drilling GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w okresie od 21.12.2011 do 30.04.2013 roku.

Referencje KCA Deutag Drilling GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce :

Firma posiada stosowne uprawnienia wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie w zakresie bhp dotyczące nadzoru, szkoleń bhp, obsługi i doradztwa dla pracowników zatrudnionych w zakładach wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi ropę naftową oraz gaz łupkowy i ziemny.

Powrót do menu

Galeria

Powrót do menu

Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym

Firma AKTIV DK prowadzi szkolenia dla osób chących uzyskać uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym : 

§   operator wózków podnośnikowych

§   operator wózków unoszących

§   operator wózków naładownych

§   operator wózków specjalizowanych

§   bezpieczna wymiana butli gazowej

Firma posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia kursów i przeprowadzania egzaminów :

 

Powrót do menu

Operator żurawi

Strona w opracowaniu

Powrót do menu

Kontakt

       AKTIV DK
03 - 188 Warszawa
ul. Van Gogha 11/9


Kontakt telefoniczny : 

 • tel.  508 154 167
 • tel.  503 825 913

Kontakt email :

 

     AKTIV DK
15-959 Białystok
ZSM ul. Broniewskiego 14      

 • tel.  508 154 167